ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 23 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐธิดา ลุนดาพร (โอ๋)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
ที่อยู่ : 75หมู่7 บ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0903367394
อีเมล์ : bb-bb1199@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพลถนอม หนึ่งชนะ (ติ่ง...พล)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 2530
ที่อยู่ : 182/10 ต.ซางอ.เซกา จ. บึงกาฬ
เบอร์มือถือ : 0844282810
อีเมล์ : aoy_yarak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย แก้วมะไฟ (ศุ)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 9/11หมู่4ต.คานหามอ.อุทัยจ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์มือถือ : 0861325371
อีเมล์ : su_aom_55@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ซอยรัมย์ (เจ๊ก , ทร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 64 ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0801936336
อีเมล์ : navy4674.gunners@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา แก้วมะไฟ (( บี้ ))
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : แรก
ที่อยู่ : 2 ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 43230
เบอร์มือถือ : 082-8572250
อีเมล์ : d_dee40@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริโย ซอยรัมย์ (หมู)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 64 ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0847142260
อีเมล์ : suriyo_00@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีนุช ประกอบนันท์ (แพท)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 39 ม.7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อง จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0849178607
อีเมล์ : patnaja_59@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสสร อุบลสาร (หวาน)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 65 หมู่ 7 ต. ทางขวาง อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น 40230
เบอร์มือถือ : 0801892365
อีเมล์ : diar_numwan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุริยันต์ ซอยรัมย์ (จ่อย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 64 หมู่ 7 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 090-8500742
อีเมล์ : suriyan_00@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Wiriya Anthakhamphu (Jack)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 12 Hansokchuek
เบอร์มือถือ : 0844013056
อีเมล์ : jackie_engineering@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ (นิด)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 44 ม.7 บ้านหันโสกเชือก ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 081-9548644
อีเมล์ : nid_ubol@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี บุญลือ (ศรี)
ปีที่จบ : 2520   รุ่น : 04
ที่อยู่ : 14ม.7บ้านหันโสกเชือกต.ทางขวางอ.แวงน้อยจ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ : 0800632264
อีเมล์ : tantong2519@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม