ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 381504
Page Views 451701
ลิ้งค์น่าสนใจ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 600000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 120000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ฝ ๓๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 25000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระพุทธ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 2000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม สปช. ๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปื 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพกิจกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 117,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสุด(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..