ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 381491
Page Views 451688
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วัดไพบูลย์ รร.บ้านหันโสกเชือก
13 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 อบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณอันพึงประสงค์
วัดสุนทราวาส บ้านโคกสง่า อบต.ทางขวาง
24 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทย
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
27 ก.ค. 60 แข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
02 ส.ค. 60 อบรมนิเทศภายใน
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
03 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
จังหวัดอุบลราชธานี สพป.ขอนแก่น เขต ๓