ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก
หมู่ที่ 7 บ้านหันโสกเชือก เลขภาษีโรงเรียน 4030263688   ตำบลทางขวาง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เบอร์โทรศัพท์ 043214070
Email : veerapong1962@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน