ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วาระประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 40) 06 มิ.ย. 60
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมย ๖๐) (อ่าน 73) 14 มี.ค. 60
รายงานกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บันทึกประวัติศาสตร์ 2 แผ่นดิน (อ่าน 75) 14 มี.ค. 60
"LIKE Model" การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนร่วม (อ่าน 349) 17 มี.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 251) 08 ก.พ. 59
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 381) 20 พ.ค. 58
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 355) 20 พ.ค. 58
ประวัติโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 346) 20 พ.ค. 58
ขอบคุณศิษย์เก่า ทุกคนที่ลงทะเบียนใน website ของโรงเรียน (อ่าน 573) 19 ก.พ. 57
ขอบคุณผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 730) 18 เม.ย. 56