ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สปสช. (อ่าน 3) 23 พ.ย. 60
รายงานกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บันทึกประวัติศาสตร์ 2 แผ่นดิน (อ่าน 111) 14 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 276) 08 ก.พ. 59
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 407) 20 พ.ค. 58
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 382) 20 พ.ค. 58
ประวัติโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 377) 20 พ.ค. 58
ขอบคุณศิษย์เก่า ทุกคนที่ลงทะเบียนใน website ของโรงเรียน (อ่าน 603) 19 ก.พ. 57
ขอบคุณผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 757) 18 เม.ย. 56