ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 381514
Page Views 451711
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง ประกอบนันท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชายน้อย อันทะคำภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ทางศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัดดา จันทราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวย ประวะเสนัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวน ชัยเสริม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระพงษ์ แก้วเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี บุญลือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหาร
เบอร์โทร :