ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2012
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 381485
Page Views 451682
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนกร พัฒมะณี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อิสรา บัวอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.โชติกา ไชยกองวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ทศพล นามวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศุภัสรา จันทราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภาสวีร์ อันทะคำภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุกฤตา กองขึ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3