ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลสอบ Onet ปี ๕๙ ภาษาอังกฤษ อันดับที่ ๑ ศูนย์ที่ ๑๒ แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง คะแนนร้อยละ 47.50
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีระพล สุวรรณจินดา
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,12:24   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานคะแนน o-net สูงกว่าระดับประเทศ ทุกสาระ วิทย์ สูงสุดในตำบลทางขวางและคะแนนรวมสูงในตำบล
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2559,12:59   อ่าน 407 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับทุนการศึกษา วันครู ๒๕๕๙ จากนายวีรพงษ์ อุดมฉวี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเทพทัต เหล็กกล้า
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2559,21:23   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ เปตองหญิง กีฬานักเรียนศูนย์๑๒ ปี ๒๕๕๗
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภิสรา จันทะราช
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2558,14:16   อ่าน 501 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน อบต.ทางขวางจัดในงาน วันทอดเทียนประจำปี
ชื่อนักเรียน : ดนตรีพื้นบ้าน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:30   อ่าน 517 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คิดเลขเร็ว
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,17:08   อ่าน 465 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว ศูนย์ที่ ๑๒
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เอกปริญญ์ อุบลสาร
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2556,20:09   อ่าน 468 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว ศูนย์ที่ ๑๒
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2556,20:06   อ่าน 514 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเอกปริญญ์ อุบลสาร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,22:21   อ่าน 638 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดร้องเพลงวันเด็ก
ชื่อนักเรียน : ดช.ธนากร และเด็กหญิงนุ่น
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,22:20   อ่าน 688 ครั้ง