ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คะแนน NT ปี ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2561,21:07  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีแวงน้อย ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,10:33  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายวีรพงษ์ อุดมฉวี ผู้อำนวยการ รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยONETปี๕๙สูงกว่าระดับประเทศ จากนายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต๓
ชื่ออาจารย์ : นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,10:25  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ผลสอบ onet ปี 59 มีค่าเฉลี่ยได้ลำดับที่ 1 ของศูนย์ที่ 12 แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2560,12:53  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีแวงน้อย ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,13:56  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์ที่ 12
ชื่ออาจารย์ : somphon praphosri
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,13:50  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมคุณธรรมวัดโพธิ์ขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,13:35  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,11:21  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,14:32  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้าง website โรงเรียน www.hansokchuek.com
ชื่ออาจารย์ : นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2559,14:36  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..